Η πλατφόρμα

 

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως

Ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για απομακρυσμένη εκπαίδευση μαθητών, πελατών και των συνεργατών σας.

Όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεσαι σε μία πλατφόρμα
 

Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εισηγητών. Οι μαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή.

Δημιουργείτε ένα μάθημα και προσθέστε το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος. Στη συνέχεια εγγράφετε τους μαθητές στο μάθημα και... είστε έτοιμοι να ξεκίνηστε!

- Εκπαιδευτικό υλικό: Αρχεία, παρουσιάσεις, βιβλία, ιστοσελίδες, quiz, εργασίες κ.α.
- Επικοινωνία: forum, chat, μηνύματα και ειδοποιήσεις μέσω της πλατφόρμας

Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εισηγητών. Οι μαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή.

Δημιουργείτε ένα μάθημα και προσθέστε το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος. Στη συνέχεια εγγράφετε τους μαθητές στο μάθημα και... είστε έτοιμοι να ξεκίνηστε!

Επικοινωνία μέσω forum, chat και μηνύματα μέσω της πλατφόρμας

 

Σύγχρονη Εκπαίδευση

Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet.

Με την ενσωμάτωση της τελευταίας έκδοσης Zoom 5.0 , με πλήρη ασφάλειας κι ιδιωτικότητα, η πλατφόρμα easyclass πρσφέρει τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση του μαθήματος σαν να είσαστε σε μία πραγματική τάξη!

Μπορείτε να συνδεθείτε από παντού, από οποιαδήποτε συσκευή (pc, laptop, tablet ¨η κινητό). Προσφέρει υψηλής ποιότητας βίντεο HD και ήχου, whiteboarding, κοινή χρήση οθόνης και χαρακτηριστικά απομακρυσμένης οθόνης.

 

Σύγχρονη Εκπαίδευση

Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet.

Με την ενσωμάτωση της τελευταίας έκδοσης Zoom 5.0 , με πλήρη ασφάλειας κι ιδιωτικότητα, η πλατφόρμα easyclass πρσφέρει τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση του μαθήματος σαν να είσαστε σε μία πραγματική τάξη!

Μπορείτε να συνδεθείτε από παντού, από οποιαδήποτε συσκευή (pc, laptop, tablet ¨η κινητό). Προσφέρει υψηλής ποιότητας βίντεο HD και ήχου, whiteboarding, κοινή χρήση οθόνης και χαρακτηριστικά απομακρυσμένης οθόνης.