Τιμοκατάλογος

Βασικές υπηρεσίες

- Πλατφόρμα easyclass σε domain: to-onoma-sas.easyclass.gr
- Εργασίες βασικής παραμετροποίησης
- Δημιουργία των accounts των χρηστών
- Εργασίες διασύνδεσης με το zoom (zoom integration)
- Documentation λειτουργίας και χρήσης της πλατφόρμας
home_app_our_app_pricing1

Έως 20 μαθητές

Κόστος εγκατάστασης

600ετησίως

Κόστος συντήρησης

-
  

home_app_our_app_pricing1

21-50 μαθητές

Κόστος εγκατάστασης

800ετησίως

Κόστος συντήρησης

10€/έτος για κάθε μαθητή πάνω από τους 20 μαθητές

home_app_our_app_pricing1

51-150 μαθητές

Κόστος εγκατάστασης

1.200ετησίως

Κόστος συντήρησης

10€ για κάθε μαθητή πάνω από τους 20 πρώτους μαθητές.

home_app_our_app_pricing1

150+ μαθητές

Κόστος εγκατάστασης

1.500ετησίως

Κόστος συντήρησης

10€ για κάθε μαθητή πάνω από τους 20 πρώτους μαθητές.

 

* Οι παραπάνω τιμές αφορούν ετήσια συνδρομή σε server της easyclass.
* Εγκατάσταση πλατφόφμας σε domain name της επιλογής σας: +80€ ετησίως.
* Zoom integration με το basic account του zoom. Η χρήση pro accounts κοστίζει 20€/μήνα ανά καθηγητή.
* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

 

Επιπλέον υπηρεσίες κατ' εντολή

 

Αρχικοποίηση Συστήματος - Ορισμός τάξεων, τμημάτων - Δημιουργία accounts - Καταχώριση στοιχείων μαθητών - Kαταχώριση στοιχειων καθηγητών

Ετήσιες εργασίες (Κλείσμο χρονιάς κι έναρξη νέας, μεταφορά μαθημάτων και μαθητών στο νέο έτος, αρχειοθέτηση)

Εκπαίδευση 15 ωρών on demand

Υποστήριξη (τηλεφωνική ή με επίσκεψη) Παρέχουμε υποστήριξη με extra χρέωση με τιμές οι οποίες θα περιλαμβάνονται στη μεταξύ μας σύμβαση.